Rodo

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły znajdują się poniżej.

I Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INSIDE Robert Bilski 40-315 Katowice Al. Roździeńskiego 191 box 9-11 Galeria Wnętrz HOME CONCEPT. E-mail: drzwi.inside@op.pl, tel. 32/321 00 56

II Firma INSIDE nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdyż z uwagi na charakter prowadzonej działalności, oraz zakres posiadanych danych osobowych nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III W celu realizowania prowadzonej przez INSIDE działalności gospodarczej, na podstawie przepisów RODO*, będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru NIP, oraz numeru telefonu.

IV Podane przez Panią/Pana dane osobowe znajdujące się na dokumencie przewozowym, zamówieniu, fakturze, umowie, ofercie zakupowej, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym, czy zbiorze zaksięgowanych dokumentów będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, bądź dostarczenia towaru.

V Pani/pana dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko takim podmiotom jak podwykonawcy usług przewozu towaru i montażu zakupionych materiałów (z którymi podpisano stosowne umowy), organy administracji publicznej, sądy, firmy prawnicze, organy egzekucyjne.

VI Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (na przykład dokumenty księgowe), niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, czy dochodzenia ewentualnych roszczeń.

VII Ma Pani/Pan prawo do:
  • Dostępu do swoich danych, oraz otrzymania ich kopii
  • Sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • Usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)..
  • Ograniczenia przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych czynności.
  • Cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych przy czym nie będzie to działało wstecz.
  • Jeżeli Pani/Pan zwróci się do nas z pisemnym zapytaniem czy skargą dotyczącymi realizacji swoich praw, odpowiemy w przeciągu jednego miesiąca od momentu wysłania takiego zapytania. W tym celu prosimy o podanie sposobu, w jaki (np. e-mail) chce Pani/Pan być przez nas powiadomiona/y o naszej odpowiedzi na zapytanie lub skargę.
IX Pani/Pana dane są nam niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, oraz spełnieniem wymogów, przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Może się zdarzyć, że odmowa uzyskania dostępu do Pani/Pana danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie umowy, przyjęcia zamówienia lub dokonania zakupu.

……………………....................
(Pani/Pana podpis)


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
32 321 00 56